logotype home home home home start
engelska tyska
Start

Teknisk beskrivning

Handsvarvning Ergonomi

Kopieringssvarvning

Spiralfräsning

Kanneleringsfräsning

Kulsvarvning

Ornamental Sphere-turning

Delningsborrning-fräsning

Avisera Korssupport

Planskivesystem

Tillbehör för Spindel och Dubbdocka

Tillämpningsexempel

Kvalitet

2023 Videoklipp

Tidigare Videoklipp

Kontakt
LIGNOSYSTEMET

LIGNO SWIVELKOPIERAREN

1|2|3

Kopieringsverktyget som ger rena ytor.

1

Konventionella kopieringsapparater har ett stål med fix position som bara kan röra sig i X och Y axeln. Dessa stål skrapar och lämnar därför ingen fin yta. LIGNO’s SWIVELKOPIERAREN har en cutter som dessutom kan vridas medan man skär. Man kör som skärsvarvning med fiberriktningen.

2
Swivelkopieraren  6400 arbetar tillsammans med LIGNO COMBIVAGNEN. Kopieringsstålet 675 och avkänningsrullen 677 linjerar med varandra. Detta möjliggör att man kan vrida kopieraren kring sin egen axel och kopieringsstålets ena sidan skär på samma sätt som vid handsvarvning. (man skär från den största diametern). Avkänningsrullen 677 har 2 diametrar. Man börjar med den större för grovsvarvning och byter sedan till den mindre för finsvarvning.
3
En mall tillverkas enkelt på en såg. Malhållarna 653 sitter i axlarna 651 som är fastklämda i hållarna 650 som kan fästas var som helst på bedd skenan.
4
Den kullagrade avkänningsrullen löper mot mallen som har sin centrumlinje i maskinens mitt. Svarvstålet sitter direkt över skärpunkten. Denna fördel gör att stålet förs närmare arbetsstycket och man undviker vibrationer därför att stålet inte har överhäng.
5
Samma mall kan användas även  för kanneleringar eller spiralfräsningar. Kopieraren ersätts då med en överfräs som sitter i en  hållare.
6
Den bästa skärvinkeln uppnås I regel genom att vrida stålet 5° till 25.Ovanför stålet sitter en justerbar spån-begränsare. 676. Denna  förhindrar att stålet äter sig in i godset,

Nästa sida