LIGNO SYSTEMET

Ornamental Sphere Turner

Utvecklad speciellt för träsvarvar

Den kan användas för längs- tvär.– diagonal. – konkav. – konvex svarvning
(kulsvarvning) och fräsning samt för borr och fräsarbeten och för ornamentala
arbeten (spiralfräsning).
Den flyttbara centrumpunkten möjliggör tillverkning och dekorering av ringar
samt tillverkning av skålar vars radie inte är i svarvens centrum.
Den kan också användas som komplement till Avisera korssupport.

Huvuddelarna:

Lagerplattan A kan flyttas I både X och Y riktning
av svarven. Vridpunkten för önskad radius (konkav
and konvex) kan positioneras till önskad ställe.
Lagret kan förses med olika matarskivor och en
delningsskiva med broms.
Linearstyrningen B kan förses med en swivelhead
cutter för radiesvarvning, samt hållare för fräs. -
borr eller slipmaskin C.
Styrrullarna D kan flyttas I både X and Y riktning
för optimal styrning av wiren
Spindeldelningsenheten E säkras med en
dragstång.

Matarskivan H (∅ 55 mm är standard)
Matarskivan I (∅ 100 mm) monteras på
matarskivan H. Med matarskivor av olika
diametrar erhåller man olika spiraler.

De vänstra spiralerna är gjorda med ∅ 100mm
matarskivan,


De högra med ∅ 55 mm matarskivan.

Kulsvarvning(konvex) med swivel turner.
Lagerplattan A är centrerad under kulan.
Efter avslutad kulsvarvning används samma
vridpunkt till spiralfräsning.
Spindeldelningsenheten E kan monteras på
spindlar med Mk2 eller 3. OBS! Spindeln måste vara genomborrad för att kunna använda dragstång.
Kombinationen av 2 delningsskivor med broms möjliggör att borra hål i vilka vinklar som helst med 5 graders delning. Båda delningsskivor har 72
delningar (360: 72=5)
Denna spiral är gjort ∅ 100mm matarskiva.
För begränsning av spiralens längd användes
ministops.
Invändig fräsning (konkav)
Utvändig fräsning (konvex) samma vridpunkt.
Precisions längs och tvärsvarvning.
Precisions konvex svarvning.
Precisions konvex fräsning, vänsterspiral.
Vy framifrån.
Vy bakifrån.
Vy framifrån.
Vy bakifrån.
Vy framifrån.
Vy bakifrån.
Vy framifrån.
Vy bakifrån.
Vy framifrån.
Vy bakifrån.
Vy framifrån.