logotype home home home home start
engelska tyska
Start

Teknisk beskrivning

Handsvarvning Ergonomi

Kopieringssvarvning

Spiralfräsning

Kanneleringsfräsning

Kulsvarvning

Ornamental Sphere-turning

Delningsborrning-fräsning

Avisera Korssupport

Planskivesystem

Tillbehör för Spindel och Dubbdocka

Tillämpningsexempel

Kvalitet

2023 Videoklipp

Tidigare Videoklipp

Kontakt
LIGNOSYSTEMET
Produktlista
Tillbehör för spindel och dubbdocka
Drivdubb
Roterande dubb

Drivdubb med fjädrande centreringspinne

Centreringspinnen 823 är härdad och slipad. Fjäderkraften kan justeras efter behov. Detta är en stor fördel när ett arbetsstycke skall centreras.
Pinnen kan tas ut och ersättas med ett insatsstift(868). Denna pinne tjänar till centrering av förborrade arbetsstycken.

Detalj-nr Beskrivning
815 Förlängning MK3-MK3
816 Förlängning MK2-MK3
818 Centreringskona MK3-MK3
821 Drivdubb Ø 25mm MK3
822 Drivdubb Ø 16mm MK3
825 Drivdubb Ø 25mm MK2
826 Drivdubb Ø 16mm MK2
823 Centreringspinne Ø 8mm (lös)
868 Insatsstift Ø 10mm

Vid arbeten med kulsvarvnings, -Ring, -eller kopieringsapparater är det bra att använda en moresekonförlängning för att komma ifrån spindelhuset.
I svarvskolor är det populärt att använda ringdubbar (cone friction drive) som medbringare för att träna skärsvarvning. Det är ett säkert sätt att arbeta.
Man kan använda samma delar som sitter i de roterande dubbarna. (845, 847).

Roterande svarvdubb Multihead

LIGNOs roterande svarvdubb Multihead består av en roterande kropp som löper på ett tvåradig vinkelkontaktlager (se nedan). Lagret är starkt dimensionerad, permanent smord och har lång spelfri livslängd.
Systemet är utvecklat för att snabbt och enkelt kunna byta ut en rad olika insatser (spetsar, dubbar).
Morsekon-systemet garanterar kastfritt rundgång.
Samtliga insatser har MK3 skaft som passar såväl in i en MK3 spindel, i förlängningen 815 resp. 816, samt i svarvdubben 8200 resp. 8205.
För maskiner med MK2 i spindeln används förlängningen 816 och MK2 pinolen används roterande dubben 8205. Insatserna petas ut med en stång.

Optimal inspänning av en kula för kulsvarvningsapparater.

Vid arbeten med kulsvarvnings, -Ring, -eller kopieringsapparater är det bra att använda en moresekonförlängning 815 resp. 816 för att uppnå mera rörelsefrihet.

Skickliga svarvare kan sticka av sidorna för hand och putsa den sedan med smärgelduk.
Vid större kulor är det dock en fördel att spänna om kulan, vrida den 90° och använda kulchuck 850.
Små kulor kan spännas upp direkt i kulchuckarna. Här måste man dock vara försiktigt att inte skada svarvstålet och undvika att det kommer åt kulchucken av stål. Vid större kulor är det dock en fördel att montera en bit trä på var och en av chuckarna. Träbitarna anpassas till kulans faktiska diameter.
Det är en fördel att använda träbitar i samband med svarvapparater då det inte skulle göra not ifall man med svarvstålet kommer åt dem. Man skadar inte svarvstålet.

Figuren visar kulan som är vänd 90° på var och en kulchuckarna har monterads en träbit.
Kulsvarvningsapparaten måste flyttas till sitt nya centrum eftersom kulan är nu mindre.
Nu sågar man av så mycket som möjligt av avfallet och svarvar därefter färdig kulan med kulsvarvningsapparaten.

Långhålsborrning av en lampfot.

Figuren visar en lampfot som borras för kabeln. Drivdubben 821 är försedd med ett insatsstift 868.
I svarvdubben 8200 sitter stiftdubben 853 vars överlånga stift tillåter spånen att falla ut (så att de inte blockerar hålet i svarvdubben)
Långhål borras generellt först från ena och sedan från andra sidan.

Koncentrisk inspänning av en skål.

En skål monteras på plannavet 800. Undersidan svarvas färdig även recessen.
Gängadaptern 852 monteras med sin konsida in i svarvdubben 8200 och på denna monteras en chuck.
Nu skjutes dubbdockan med chucken mot skålens recess och skålen spännes fast koncentriskt.

Plannavet med skålen samt chucken lossnas från spindeln och plannavet demonteras.

Chucken med skålen monteras på spindeln.

 

 

Kulchucken 850 och miniplanskivan 851 har en gänga för att kunna skruva fast en träskiva. Denna skiva bearbetas efter behov så att man kan använda skivan som mot-support.

850x2
Kulchuckarna har en yttre diameter på 40 mm och en koncentrisk gänga på 8mm för fastskruvning av träskivor.

815+850
Med på monterad träskiva bearbetad för drivning av en stor kula.

850 försänkt i en träskiva som borrads med 40 mm hål.

8200+850 Med på monterad träskiva bearbetad för support av en stor kula. 851 Miniplanskivan har en recess på 30 mm för centrering av träskivor med hjälp av centreringsskivan 809. 815+851 Miniplanskivan håller en träskiva som blir en ring.
8200+849 8200+845+847 849+847-70
8210+847-70+846 847-70+846
Samtliga centrumpinnar har slipade plan för fixering av dess position.
845+846
8200+849+846 8205+849+847-30 853
815 MT3-MT3 (810-MT2-MT3) 818 MT3-MT3 852
Detalj- nr Beskrivning
8200 Roterande dubb MK3 (Heavy Duty) för utbytbara insatser.
8205 Roterande dubb MK2 (Heavy Duty) för utbytbara centrumpinnar.
8300 Roterande dubb MK3 (Light Duty) för utbytbara centrumpinnar.
8305 Roterande dubb MK2 (Light Duty) för utbytbara insatser.
845 Kort ringdubb Ø 20 mm
846 Centrumpinne Ø 10 mm 60º härdat kort
847-30 Centrumpinne Ø 10 mm ringdubb härdat –L=30mm.
847-45 Centrumpinne Ø 10 mm ringdubb härdat –L=45mm.
847-70 Centrumpinne Ø 10 mm ringdubb härdat –L=70mm.
848 Lång ringdubb 60º
849 Lång ringdubb 60º
850 Kulchuck Ø 40 mm
851 Mini planskiva Ø 80 mm
852 Gängadapter M33x3.5
853 Stiftdubb för långhålsborrning (lampfötter)

Tvåradiga vinkelkontaktlager upptar både radial som axial belastning. De ger en mycket glappfri lagring.