logotype home home home home start
engelska tyska
Start

Teknisk beskrivning

Handsvarvning Ergonomi

Kopieringssvarvning

Spiralfräsning

Kanneleringsfräsning

Kulsvarvning

Ornamental Sphere-turning

Delningsborrning-fräsning

Avisera Korssupport

Planskivesystem

Tillbehör för Spindel och Dubbdocka

Tillämpningsexempel

Kvalitet

2023 Videoklipp

Tidigare Videoklipp

Kontakt
LIGNOSYSTEMET

Kvalitet

Alla LIGNO produkter är designade, byggda och testade i hög kvalitet.
Du kan endast kontrollera det du kan mäta. Därför mäter LIGNOTEC varje detalj av varje del med motsvarande mätinstrument. Följande exempel ger en inblick i mätprocedurerna.
Varje LIGNO svarv är noggrant i hoppsatt och testkörd. Spindelhuset körs två gånger 4 timmar på maxhastighet för att köra in lagren och remmen. I samband med detta testas frekvensomriktaren som efter denna inkörning visar ca. 1,5 ampere.
Därefter provsvarvas varje maskin. Dels svarvas ett skålliknande arbetsstycke i chuck och dels en spindel mellan dubbarna. På det sättet kontrolleras lagertemperatur, vibrationer och linjeriktighet. För varje maskin görs ett testprotokoll.

Klicka på bilderna för att förstora dem

Klicka på bilderna för att förstora dem

Klicka på bilderna för att förstora dem

Klicka på bilderna för att förstora dem

Klicka på bilderna för att förstora dem
Klicka på bilderna för att förstora dem
Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem
Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem
Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem
Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem
Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem Klicka på bilderna för att förstora dem